Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16
 ׀   BIBLIÁK    ׀   NAPI ÁHÍTAT    ׀   RÁDIÓK    ׀   FILMEK    ׀   ZENÉK    ׀   BEMUTATÓK    ׀   ÍRÁSOK    ׀   PROGRAMOK   ׀
FŐMENÜ
NYITÓLAP
RÓLUNK
KERESKEDŐINK
MEGRENDELÉS
MEGRENDELŐLAP
ELÉRHETŐSÉGEINK
TERMÉKEINK
KÖNYVEK
NAPTÁRAK
KÖNYVJELZŐK
KÉPESLAPOK
MATRICÁK
JEGYZETTÖMBÖK
KULCSTARTÓK
HŰTŐMÁGNESEK
ÍRÓSZEREK
KARÁCSONYI TERMÉKEK
HÚSVÉTI TERMÉKEK
KIFESTŐK
JÁTÉKOK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
EGYÉB
ÁRLISTA
HÍRLEVÉL
PORCELÁNOK
HASZNOS OLDALAK
HÍREINK
 
– Figyelem! Megváltozott termékeink hozzáférhetősége!! A nyitóoldalon a lent kiválasztott képekre klikkelve, vagy a baloldali „Termékeink” menü azonos nevű csoportjának gombjára lépve találja meg azt a terméket amelyiket meg szeretné tekinteni.

– Ha pontos a megrendelés, könnyebben is teljesíthető az! Kérjük megrendeléskor szíveskedjenek minden megrendelt tételnél a termék kódját is megadni, hogy egyértelműen teljesíthető legyen a megrendelés!

– Éljen a kiadónk által biztosított kedvezményekkel! - Tekintse meg „Megrendelés” oldalunkon kedvezményeinket!

– Termékeinket keresse magyarországi, vagy határon túli viszonteladóinknál! Viszonteladóink elérhetőségei megtalálhatóak „Kereskedőink” oldalunkon!

 
 
 

MEGRENDELÉS

MEGRENDELÉS KIADÓNKTÓL •  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  •  POSTAKÖLTSÉGEK  •  KEDVEZMÉNYEINK  •  HATÁRON TÚLIAK VÁSÁRLÁSA •  NAGYBANI KISZOLGÁLÁS SZÉKHELYÜNKÖN


Tisztelt Megrendelőink!

Megrendelések teljesítését minimálisan – termékeink – 3.000 Ft feletti összértékétől vállaljuk (lásd: 3., pont)!

MEGRENDELÉS KIADÓNKTÓL:

Megrendeléseiket az alábbi módokon juttathatják el hozzánk:

E-mail címeinkre küldve:
(célszerű inkább mindkettőre elküldeni, hogy legalább az egyikre biztos megérkezzen!):

Faxon küldve: 00-36-52-387952.
Postai címünkre küldve – levélben –: Halleluja Kiadó Kft. 4225 Debrecen Függetlenség u. 99.,
Ügyfélszolgálati telefonunkon – csak törzsvásárlóknak! –: 00-36-52-538888 (H-P: 9-17-ig)

Bármely a teljesítés során adódó probléma esetén; telefonon egyeztetünk Önnel.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KIADÓNKTÓL VALÓ VÁSÁRLÁSOKRÓL:


1., A megrendeléshez szükséges megrendelői adatok:

Bármilyen formában is küld megrendelést, meg kell adnia az annak teljesítéséhez szükséges adatait, melyek az alábbiak:

· Megrendelő neve
· Cég, vagy intézmény neve
· Megrendelő címe
· Megrendelő telefonszáma(i)
· Megrendelő e-mail címe
· Szállítási név (amennyiben eltér a megrendelői névtől)
· Szállítási cím (amennyiben eltér a megrendelői címtől)
· Szállítási címzett telefonszáma(i) (amennyiben eltér a megrendelői telefontól)
· Számlázási cím (amennyiben eltér a megrendelői címtől)

(A határon túliak megrendelése esetén: a megrendelés magyarországi határ menti átvevője címét, és telefon számát is szükséges megadnia!).
 

2., Megrendelőlap letöltése:

Megrendelése postai úton vagy faxon való elküldéséhez az alábbi táblázatban található „Megrendelőlap”-ok valamelyikét töltse le és nyomtassa ki, az ezután kitöltött megrendelőlapot küldje el az Ön által választott módon részünkre!
 E-mailes megrendelés esetén célszerű a szerkeszthető DOC fájlt letölteni, majd a kitöltést és mentést követően csatolt fájlként küldhető el címünkre.

„Megrendelőlap” letöltése megrendeléshez:

DOC formátumban: 0,09 Mb PDF formátumban: 0,08 Mb

E-mailben elküldött megrendelésüket csak akkor tekintsék elfogadottnak, ha az arról szóló visszaigazolásunkat már kézhezvették!


3., Megrendelési tudnivalók:

3/1., Általános tudnivalók a megrendelésekkor

Megrendelések teljesítését minimálisan – termékeink – 3.000 Ft feletti összértékétől vállaljuk postai feladással, a postai utánvételi díj megfizetése mellett.
A rendelt áruk ellenértékét, és a csomag utánvételes postaköltségét a csomag átvételekor a postásnak kell egy összegben kifizetni (a postás számlát nem ad!).
M
egrendeléseket (ha a az adott termékek rendelkezésre állnak) – a beérkezéstől számított – 5 munkanapon belüli feladással vállalunk, de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk akár hamarabb is postázni.

3/2., A Megrendelő/vásárló elállási joga

A Halleluja Kiadó Kft. a csomagküldései terén törvényesen a fogyasztók/vásárlók érdekeit szem előtt tartva
a
45/2014. (II. 26.)-i Kormányrendelet alapján a következőképpen jár el:

3/21., Vásárló a megrendeléstől/vételtől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat (beleértve a 14. napot is)..
3/22., A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
3/23., Vásárló elállási szándékát cégünk bármelyik elérhetőségén jelezheti (http://www.halleluja.hu/elerhetosegeink.htm),
de ezzel egyidejűleg el kell juttatnia Elállási/Felmondási nyilatkozatát cégünk számára.
3/24.,
Elálláskor a termék(ek) visszaküldését a vásárlónak saját költségén kell állnia (utánvételes küldést nem fogadunk).
A vásárlót ezenfelül más költség nem terheli. Cégünk azonban  követelheti az elállással érintett termék(ek) nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
3/25., Elállás esetén cégünk a Halleluja Kiadó Kft. a  vevő által a vételhez kapcsolódó – és az általa már kifizetett – összegeket (termékek ára és azok kiszállítási költsége) haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat beérkezésétől/kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti. Ha a termék(ek) az elállástól számított 14. napon belül még nem érkeztek vissza cégünkhöz de a vásárló hitelt érdemlően igazolja
(pl. feladóvény e-mailen való megküldésével) ebben az esetben sincs már akadálya a visszatérítésnek. Amennyiben fogyasztó/vásárló nem utánvéttel vette kézhez a rendelt árukat (felek közös megállapodása alapján) és az elállási nyilatkozat megtételéig sem fizette még ki a részére kiállított számlát, ebben az esetben, vásárlónak az elállási nyilatkozat eljuttatásán és a termék(ek) viszzaküldésén túl nincs további teendője, de ekkor cégünknek sincs visszafizetési kötelezettsége.
3/26., A felek eltérő megállapodása hiányában a vevő/fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan áru(k) értékesítése esetében, amely(ek) a fogyasztó személyéhez kötött(ek), illetve amelye(ke)t a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő.
3/27., Elállási nyilatkozatminta

* * *

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet * 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében

A Vásárló Elállási/Felmondási nyilatkozata

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza elérhetőségeink valamelyikére)

Címzett: HALLELUJA KIADÓ Kft., 4225 Debrecen, Függetlenség u. 99.
Tel.: +36 52 538-888,
e-mail: info@halleluja.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (1):

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja (2):  

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

(1) Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.
(2)  A megfelelő jelölendő!

* * *
 

4.,Vásárlói csoportba való besorolás:

Megrendelésekor meg kell adnia azt hogy milyen vevőként kíván vásárolni az alábbiaknak megfelelően:

ajándékozásra vásárló magánszemély, intézmény, iratterjesztő vagy vállalkozás vagyok,
kereskedő/viszonteladóként vásárlok,
iratterjesztőként – eladásra – rendelek.
 

5., A vásárlói csoportok árai:

Az adott árkategóriába való besorolás az előző 4-es pont alapján az alábbiak szerint alakul:

az ajándékozásra vásárlók termékeinket „Kisker” áron vásárolhatják meg,
a kereskedők/viszonteladók termékeinket „Nagyker” áron vásárolhatják meg,
az iratterjesztők – eladásra – termékeinket „Nagyker” áron vásárolhatják meg,
 

6., Megrendelések visszaigazolása:

Az e-mailen keresztül beérkező megrendeléseikről e-mailben visszaigazolást küldünk.
A postai úton vagy faxon érkezett megrendeléseiknél csak probléma esetén jelzünk telefonon vissza.
Ha a kért termék időközben elfogyott, akkor Önnek újbóli válasszal meg kell erősítenie hogy az esetlegesen felkínált helyettesítő áru megfelelő-e vagy annak tudomásul vételét, hogy az adott termék – amely elfogyott – nélkül kerül megrendelése feladásra.

Mi történik, ha a rendelt termék időközben kiadónk készletéből elfogyott?

Ha visszaigazolásunkban jeleztük hogy az adott termék elfogyott, megrendelését továbbra is csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a megrendelt áruk összértéke még így is meghaladja a 3.000 Ft-ot. Ha csak olyan terméket rendelt ami időközben elfogyott, és más terméket nem kér vagy nem fogad el helyette, vagy a rendelt és helyettesítő áruk összértéke nem éri el a 3.000 Ft-ot akkor megrendelését, annak teljesíthetetlensége okán semmisnek tekintjük, melyről e-mailben vagy telefonon értesítést küldünk.
Egyes termékeink többször is utángyártásra kerülnek, így ha megrendelését – egyeztetésünket követően – továbbra is fenntartja; akkor azt az utángyártást követően teljesíteni tudjuk
. Megrendelése így – kérésére – várólistára kerül, a termékek elkészülését követően a teljesítés várható időpontjáról értesítjük e-mailben, vagy telefonon.


7., Fizetési módok:

Vásárlóinknak az első 4-5 alkalommal való rendeléseikkor csak utánvételes fizetési lehetőségük van, ekkor a csomag átvételekor kerül kifizetésre a rendelt áruk értéke és szállítás díja.

További megrendeléseikkor már
törzsvásárlókként a következő fizetési módok közül választhatnak Vásárlóink:

Banki átutalás (Hajdú Takarék TKSZ, Debrecen, számlaszámunk [belföldön]: 59900050-11014100).
Csekkes fizetés (a sárga csekk díjmentesen feladható a Magyar Postákon).
Utánvétel (a csomag átvételekor kerül a megrendelés kifizetésre).

Figyelem! A késedelmesen fizető törzsvásárlóink elveszíthetik kedvezményes státuszukat és így a későbbiekben csak utánvételes feladással rendelhetnek és fizethetnek!


8., Postaköltségek:
Érvényes: 2018. januártól

Minden leszámlázott – és az alábbiakban fel is sorolt – postaköltség 27%-os áfát tartalmaz!
30.000 Ft feletti megrendeléseik után átvállaljuk a csomagfeladás 2 napos postaköltségét!
(1 napos feladás kérése esetén az 1 és 2 napos kiszállítás díjkülönbözetét kiszámlázzuk!)

 

8/a. Utánvételes postaköltségek (nem törzsvásárlóknak) – a 30.000 Ft összérték alatti megrendelések esetén –:

– Az utánvételes csomagfeladás postaköltsége (2 napos postai kiszállítással):
• 0-1 kg-ig 1.120 Ft, • 1-2 kg-ig 1.200 Ft, • 2-3 kg-ig 1.300 Ft, • 3-4 kg-ig 1.370 Ft, • 4-5 kg-ig 1.440 Ft,
5-10 kg-ig 1.760 Ft, • 10-15 kg-ig 1.970 Ft

– Az utánvételes csomagfeladás postaköltsége (1 napos postai kiszállítással):
• 0-1 kg-ig 1.220 Ft, • 1-2 kg-ig 1.295 Ft, • 2-3 kg-ig 1.415 Ft, • 3-4 kg-ig 1.495 Ft, • 4-5 kg-ig 1.670 Ft,
5-10 kg-ig 1.920 Ft, • 10-15 kg-ig 2.150 Ft

Utánvételes küldeményeink átvételekor a postának kell kifizetniük a megrendelt termékek, valamint az utánvételes postai feladás összértékékét (a postás számlát nem ad!). A számla a csomagban található, amely tartalmazza a termékek árait és a postai költséget is. Külön kérésre a kiállított számlát előre elküldjük faxon vagy e-mailben.

8/b. Utánvételes postaköltség (nem törzsvásárlóknak) – a 30.000 Ft összérték feletti megrendelések esetén – :

Ha a rendelt áruk összértéke a 30.000 Ft-ot meghaladja; a csomagot – 2 napos feladás esetén – utánvételes postaköltségi díj felszámítása nélkül postázzuk (ekkor átvállaljuk a 2 napos feladás postaköltségét, de 1 napos feladás kérése esetén az 1 és 2 napos kiszállítás díjkülönbözetét kiszámlázzuk!). A 2 napos kiszállítás kérésekor így csak a rendelt áruk összértékét kell kifizetni a csomag átvételekor a postásnak (a postás számlát nem ad!). A számla a csomagban található, amely tartalmazza a termékek árait. Külön kérésre a kiállított számlát előre elküldjük faxon vagy e-mailben.

8/c. Törzsvásárlók – 30.000 Ft összérték alatti – megrendeléseinek postaköltsége:

Törzsvásárlóinknak normál csomagként (nem utánvételesként!) küldjük el megrendelését. Ekkor a postának a csomagfeladás díját kiadónk megelőlegezi és a csomag átvételekor a postásnak semmit sem kell fizetni. A számla a csomagban található, amely tartalmazza a termékek árait és a postai költséget is. A fizetendő végösszeget – a törzsvásárló választása szerint – a mellékelt – díjmentesen feladható – csekken, vagy átutalással kell teljesíteni.

Megrendelések levélben való feladását kizárólag ajánlott levélként vállaljuk, de a levélküldeményként feladott megrendelés elsőbbségi feladással is kérhető!

– A normál levélfeladás (ajánlott) postaköltsége:
• 250 gr-ig  720 Ft, • 250 gr felett már csak csomagban vállalunk feladást (mivel így olcsóbb és biztonságosabb!)

– Az elsőbbségi levélfeladás (ajánlott) postaköltsége:
• 250 gr-ig  850 Ft, • 250 gr felett már csak csomagban vállalunk feladást (mivel így olcsóbb és biztonságosabb!)

– A normál csomagfeladás postaköltsége (2 napos postai kiszállítással):
• 0-1 kg-ig 920 Ft, • 1-2 kg-ig 995 Ft, • 2-3 kg-ig 1.065 Ft, • 3-4 kg-ig 1.135 Ft, • 4-5 kg-ig 1.205 Ft,
5-10 kg-ig 1.420 Ft, • 10-15 kg-ig 1.630 Ft

– A normál csomagfeladás postaköltsége (1 napos postai kiszállítással):
• 0-1 kg-ig 1.020 Ft, • 1-2 kg-ig 1.100 Ft, • 2-3 kg-ig 1.180 Ft, • 3-4 kg-ig 1.260 Ft, • 4-5 kg-ig 1.330 Ft,
5-10 kg-ig 1.580 Ft, • 10-15 kg-ig 1.810 Ft

8/d. Törzsvásárlók – 30.000 Ft összérték feletti – megrendeléseinek postaköltsége:

Ha a – törzsvásárlók esetén – rendelt áruk összértéke a 30.000 Ft-ot meghaladja; a feladott csomag után átvállaljuk a csomagfeladás normál postaköltségét (2 napos), s így csak a rendelt a termékek értékét (vagyis a számla végösszegét) kell majd kifizetni; a kiválasztott módon átutalással, vagy a kérésre csatolt csekken. Amennyiben postai többletszolgáltatást kíván igénybevenni pl. „elsőbbségi” vagyis „egynapos” esetleg „szombati” kiszállítást vagy másfajta többletszolgáltatást ezek díját nem vállaljuk át, de kérésre így is feladjuk a csomagot, ekkor a számlába kerül beépítésre a kért többletszolgáltatás(ok) díja. A csomag átvételekor a postásnak semmit sem kell fizetni. A számla a csomagban található, amely tartalmazza a termékek árait és az esetlegesen kért többletszolgáltatások díját is.

8/e. A „Postán maradó” kedvezményes csomagszállítás:

Amennyiben a megrendelt árukat nem tudja a lakásában átvenni és amúgy is a postán szokta azt átvenni, lehetősége van kérni azt, hogy a csomagot az Ön nevére, de „Postán maradó”-ként küldjük el, így akár sima csomagját akár utánvételes csomagját a postán veheti át ami ~ 15-20%-al olcsóbb postaköltséget jelent. Ehhez viszont szükséges megadnia az Ön vagy cége nevét, Postahivatala számát és pontos címét is. Ekkor viszont a Posta nem fogja a csomagját kiszállítani, így küldeménye után a Postán kell érdeklődnie és ott tudja majd átvenni.

(További tudnivalókat a kiadónktól való vásárlással kapcsolatosan még itt talál: Kedvezményeink ).

9., Kedvezményeink:

Kedvezményeink belföldiek számára kerültek kialakításra, külföldi megrendelőink esetén egyedileg döntünk az adható kedvezményekről.

Belföldi megrendelőink 3
0.000Ft feletti megrendelései után átvállaljuk a  normál postaköltséget (2 napos)! Amennyiben postai többletszolgáltatást kíván igénybevenni pl. „elsőbbségi” vagyis „egynapos” esetleg „szombati” kiszállítást vagy másfajta többletszolgáltatást ezek díját nem vállaljuk át, de kérésre így is feladjuk a csomagot, ekkor a számlába kerül beépítésre a kért többletszolgáltatás(ok) díja.
FIGYELEM! Akciós termékeink – kedvezmény szempontjából – nem számítanak bele a vásárolt árúk összértékébe, és utánuk további kedvezmény nem vehető  igénybe!

* * *

Termékeinket versenyképes áron kínáljuk, az azonos típusú termékek árához képest – általában – lényegesen olcsóbban, de minden megrendelőnk számára igénybe vehetők az alábbi kedvezményeink is.

9/a. Díjmentes postai feladás:

Ha a rendelt áruk összértéke a 30.000 Ft-ot meghaladja; a csomagot a normál postai költség, és az utánvételes postaköltségi díj felszámítása nélkül postázzuk (vagyis átvállaljuk a postai költségeket), csak az ezeken felül igénybevett postai szolgáltatási díjakat (pl. „elsőbbségi” vagyis „egynapos” esetleg „szombati” kiszállítás, stb.) kell megfizetniük, így csak a rendelt áruk összértékét kell kifizetni a csomag átvételekor a postásnak.

9/b. Összeghatár utáni árengedmény:
Megrendelőként bármelyik kategóriába is tartozik, ha közvetlenül kiadónktól vásárol;

az 50.000 Ft áru összérték – után: 5%-os,
a 100.000 Ft – áru összérték – után: 10%-os, árengedményt biztosítunk minden vásárlónknak.

9/c. Díjmentes csomagolás:
Minden vásárlónknak díjmentesen vállaljuk megrendelése összeállítását és csomagolását!

 

10., Törzsvásárlói kedvezmények:

Törzsvásárlónak minősül minden olyan vásárlónk, aki kiadónktól már legalább öt alkalommal vásárolt, és megrendeléseit időben ki is fizette.

Törzsvásárlóinknak az alábbi kedvezményeket nyújtjuk:

10/a. Törzsvásárlóink megrendeléseit telefonon is elfogadjuk.

10/b. Törzsvásárlóinknak normál csomagként adjuk fel megrendeléseiket. Ekkor a postának a csomagfeladás díját kiadónk megelőlegezi, (így a csomag átvételekor a postásnak semmilyen összeget sem kell fizetni!), a postaköltség így a számlába beépítésre kerül, mely összeget a csomag értékével együtt a mellékelt – díjmentesen feladható – csekken, vagy átutalással kell teljesíteni (a fizetés módját – törzsvásárlóinknak – a megrendelőlapon ki kell választaniuk!).

10/c. Törzsvásárlóink nagyobb összegű vásárlása esetén (30.000 Ft feletti összegtől) fizetéskönnyítési kedvezményt nyújtunk, vagyis – kérésre – lehetőséget adunk a fizetendő összeg több részletben; – eltoltan – való kifizetésre is, de ezt kiadónkkal egyeztetniük kell.

Figyelem! A késedelmesen fizető törzsvásárlóink elveszíthetik kedvezményes státuszukat és így a későbbiekben csak utánvételes feladással rendelhetnek és fizethetnek!

 

11., Határon túliak vásárlása:

A határon túliak vásárlása több módon is lehetséges:

a., Amennyiben talál – a lakóhelyéhez közel lévő – magyarországi határ közeli településen lévő boltot
(címeiket lásd: a „Kereskedőink” oldalon), akkor próbáljon egyeztetni a kereskedővel, hogy melyik termékeinket szeretné rajta keresztül megvásárolni és mikor veheti azt át tőle.

b., Amennyiben nem talál a lakóhelyétől elérhető közelségben lévő magyarországi könyvesboltot vagy a kereskedő nem segít Önnek a termékek beszerzésében, akkor fordulhat megrendelésével közvetlenül kiadónkhoz is. Megrendelését csak úgy tudjuk elküldeni, ha rendelkezik egy olyan magyarországi – határ közeli – rokonnal vagy baráttal, aki a küldeményt saját címére átveszi, és az utánvétes küldeményt kifizeti (vagy Ön is átutalhatja előre – az Önnek e-mailben elküldött – számla szerinti végösszeget Forintban). A megrendeléshez  nem csak az Ön, hanem a csomag magyarországi címzettje postai címére és telefonos elérhetőségére is szükségünk lesz, mely információkat a megrendelés elküldésekor kell majd megadnia.

c., Amennyiben találhatók (az Ön határon túli országában
) kereskedőink, keresse a lakóhelyéhez legközelebb eső boltot, kérjük vegye fel a kapcsolat vele, mivel az országában – valószínű, hogy – könnyebben meg tudja vásárolni az adott termékeket személyesen vagy könnyebben küldheti el országon belül az Ön számára a kereskedő a megrendelését csomagban.

Várjuk a termékeink iránt érdeklődő és annak értékesítésére; terjesztésére vállalkozó keresztény/keresztyén vállalkozások, kereskedők, viszonteladók, iratterjesztők, hitoktatók, ifjúsági vezetők, gyülekezetek és egyházi szervezetek jelentkezését, határainkon túlról is!


12., NAGYBANI KISZOLGÁLÁS SZÉKHELYÜNKÖN:

Kereskedő, viszonteladó, nagybani vásárló és iratterjesztő ügyfeleinket személyesen is kiszolgáljuk kiadónk székhelyén található raktárunkból.

Ha Debrecenben jár keressen fel bennünket! Székhelyünk Debrecen-Józsa település részen van (Debrecen és környéke térkép), és közvetlenül a 35-ös főútra nyíló utcában található. Debrecenből a 35 főútvonalon Hajdúböszörmény irányába haladva; az út Debrecen-Józsán halad át, és a települést jelző táblát követő második utca balra a Függetlenség utca (Józsa térkép).

Nyitvatartási időnk; H-P: 8-16-ig, de előzetes egyeztetést követően ettől eltérő időpontban is felkereshetnek bennünket.
 

13., A megjelenített képek felhasználásának jogi szabályozásáról:

A Halleluja Kiadó Kft. weboldalain szereplő termékek képei, továbbá a logók, grafikák, fotók, és egyéb illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak, ezek kiadónk tulajdonát képezik; és/vagy felhasználásuk jogával kiadónk rendelkezik. A termékeinket bemutató képek kizárólag a honlapunkon keresztül való megjelenítést, és a termékek kinyomtatható változatban való megismerését vagy a másokkal való megismertetését szolgálják. Mindkét megjelenített forma reklámcélú továbbadása – változtatás nélküli formában – engedélyezett, de a képek – további felhasználás céljából – nem tölthetők le, más formában sem használhatók fel, és semmilyen módon nem sokszorosíthatók, nem adhatók el. A honlapunkon található képeket nem áll módunkban harmadik félre átruházni.

Kérjük támogassa munkánkat azzal, hogy termékeink képeit – sem innen a honlapunkról, sem a valós termékek esetén – ne másolja; ne sokszorosítsa, vagy ne használja fel még részleteiben sem!

Köszönjük, hogy ezzel is elősegíti újabb kiadványaink létrejöttét!
 


MEGRENDELÉS KIADÓNKTÓL •  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  •  POSTAKÖLTSÉGEK  •  KEDVEZMÉNYEINK  •  HATÁRON TÚLIAK VÁSÁRLÁSA •  NAGYBANI KISZOLGÁLÁS SZÉKHELYÜNKÖN
 


* * *

UGRÁS FELÜLRE

 
 
Minden jog fenntartva © Halleluja Kiadó Kft. 1990-2018. * Frissítve: 2018. január 4-én