Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16
 ׀   BIBLIÁK    ׀   NAPI ÁHÍTAT    ׀   RÁDIÓK    ׀   FILMEK    ׀   ZENÉK    ׀   BEMUTATÓK    ׀   ÍRÁSOK    ׀   PROGRAMOK   ׀
FŐMENÜ
NYITÓLAP
RÓLUNK
KERESKEDŐINK
MEGRENDELÉS
MEGRENDELŐLAP ÚJ!
ELÉRHETŐSÉGEINK
TERMÉKEINK
KÖNYVEK
NAPTÁRAK
KÖNYVJELZŐK
KÉPESLAPOK
MATRICÁK
JEGYZETTÖMBÖK
KULCSTARTÓK
HŰTŐMÁGNESEK
ÍRÓSZEREK
KARÁCSONYI TERMÉKEK
HÚSVÉTI TERMÉKEK
KIFESTŐK
JÁTÉKOK
AJÁNDÉKTÁRGYAK
EGYÉB
LETÖLTÉSEK
HÍRLEVÉL
PORCELÁNOK
HASZNOS OLDALAK
HÍREINK
 
– Figyelem! Megváltozott termékeink hozzáférhetősége!! A nyitóoldalon a lent kiválasztott képekre klikkelve, vagy a baloldali „Termékeink” menü azonos nevű csoportjának gombjára lépve találja meg azt a terméket amelyiket meg szeretné tekinteni.

– Ha pontos a megrendelés, könnyebben is teljesíthető az! Kérjük megrendeléskor szíveskedjenek minden megrendelt tételnél a termék kódját is megadni, hogy egyértelműen teljesíthető legyen a megrendelés!

– Éljen a kiadónk által biztosított kedvezményekkel! - Tekintse meg „Megrendelés” oldalunkon kedvezményeinket!

– Termékeinket keresse magyarországi, vagy határon túli viszonteladóinknál! Viszonteladóink elérhetőségei megtalálhatóak „Kereskedőink” oldalunkon!

 
 
 

MEGRENDELÉS

MEGRENDELÉS KIADÓNKTÓL •  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  •  POSTAKÖLTSÉGEK  •  KEDVEZMÉNYEINK  •  HATÁRON TÚLIAK VÁSÁRLÁSA  •  NAGYBANI KISZOLGÁLÁS SZÉKHELYÜNKÖN  •  ADATVÉDELEM


Tisztelt Megrendelőink!

Megrendelések teljesítését minimálisan – termékeink – 3.000 Ft feletti összértékétől vállaljuk (lásd: 3., pont)!

MEGRENDELÉS KIADÓNKTÓL:

Megrendeléseiket az alábbi módokon juttathatják el hozzánk:

E-mail címünkre küldve:Postai címünkre küldve – levélben –: Halleluja Kiadó Kft., 4225 Debrecen, Függetlenség u. 99.,
Ügyfélszolgálati telefonunkon – csak regisztrált törzsvásárlóinknak! –: 00-36-52-538888 (H-P: 8-16-ig)

Írásban leadott megrendeléseiket Megrendelőlapunkon adhatják le az adatvédelmi nyilatkozataik megtételével!

Bármely a teljesítés során adódó probléma esetén; megadott telefonjukon egyeztetünk Önnel.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KIADÓNKTÓL VALÓ VÁSÁRLÁSOKRÓL:


1., A megrendeléshez szükséges megrendelői adatok:

Megrendeléséhez meg kell adnia az annak teljesítéséhez szükséges adatait, melyeket Megrendelőlapunkon ismerhetnek meg és tölthetnek ki legegyszerűbben.

(A határon túliak megrendelése esetén: a megrendelés magyarországi határ menti átvevője címét szükséges megadnia, de telefon számát is célszerű megadnia!).
 

2., Megrendelőlap letöltése:

Megrendelése e-mailben vagy postai úton való elküldéséhez az alábbi táblázatban található „Megrendelőlap”-ok valamelyikét töltse le és töltse ki.
E-mailes megrendelés esetén célszerű a szerkeszthető DOC fájlt letölteni, majd a kitöltést és az adatvédelmi nyilatkozataik megtételét valamint a mentést követően, csatolt fájlként küldhető el címünkre.

A PDF-es megrendelőlap használata esetén először nyomtasák ki azt, majd a kitöltést és az adatvédelmi nyilatkozataik megtételét követően, akár postai úton, akár beszkennelve csatolt fájlként is visszaküldhetik a részünkre e-mailben.

A 2018. 05. 25-től a megváltozott adatvédelmi törvényi szabályok miatt megrendelésük leadásához mindenképpen szükséges az új megrendelőlapunk letöltése és használata.

„Megrendelőlap” letöltése megrendeléshez:

DOC formátumban: 0,13 Mb PDF formátumban: 0,07 Mb

E-mailben elküldött megrendelésüket csak akkor tekintsék elfogadottnak, ha az arról szóló visszaigazolásunkat
már kézhezvették! Ha 1-2 munkanapon belül nem reagálunk e-mailben küldött megrendelésükre, először kérjük ellenőrizzék az oldal elején lévő rendelési címünket, hogy helyesen került-e beírásra, ha ez rendben volt, akkor kérjük telefonos elérhetőségeinken szíveskedjenek ezt jelezni, hogy a hiba okát megkereshessük.


3., Megrendelési tudnivalók:

3/1., Általános tudnivalók a megrendelésekkor

Megrendelések teljesítését minimálisan – termékeink – 3.000 Ft feletti összértékétől vállaljuk postai feladással,
a postai feladási/utánvételi díj megfizetése mellett.

Utánvétes csomagnál a rendelt áruk ellenértékét a csomag átvételekor a postásnak kell egy összegben kifizetni
(a postás a szállításról számlát nem ad Önnek, azt minden esetben mi számlázzuk ki!).
– Előre utalással is lehetőségük van rendelni, ebben az esetben előleg számlát küldünk e-mailben, majd az átutalás teljesülését követően indítjuk a csomagot (ezzel a megoldással az utánvételes felár megspórolható!).
– Törzsvásárlóink rendeléseiket a következő módon fizethetik ki: előre utalással, utánvételes fizetéssel, átutalással vagy sárga csekken.

Megrendeléseket (ha a az adott termékek rendelkezésre állnak) – a beérkezéstől számított – 5 munkanapon belüli feladással vállalunk, de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk akár hamarabb is postázni.

3/2., A Megrendelő/vásárló elállási joga

A Halleluja Kiadó Kft. a csomagküldései terén törvényesen a fogyasztók/vásárlók érdekeit szem előtt tartva
a
45/2014. (II. 26.)-i Kormányrendelet alapján a következőképpen jár el:

3/21., Vásárló a megrendeléstől/vételtől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat (beleértve a 14. napot is)..
3/22., A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
3/23., Vásárló elállási szándékát cégünk bármelyik elérhetőségén jelezheti (https://www.halleluja.hu/elerhetosegeink.htm),
de ezzel egyidejűleg el kell juttatnia Elállási/Felmondási nyilatkozatát cégünk számára.
3/24.,
Elálláskor a termék(ek) visszaküldését a vásárlónak saját költségén kell állnia (utánvételes küldést nem fogadunk).
A vásárlót ezenfelül más költség nem terheli. Cégünk azonban  követelheti az elállással érintett termék(ek) nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
3/25., Elállás esetén cégünk a Halleluja Kiadó Kft. a  vevő által a vételhez kapcsolódó – és az általa már kifizetett – összegeket (termékek ára és azok kiszállítási költsége) haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat beérkezésétől/kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti. Ha a termék(ek) az elállástól számított 14. napon belül még nem érkeztek vissza cégünkhöz de a vásárló hitelt érdemlően igazolja
(pl. feladóvény e-mailen való megküldésével) ebben az esetben sincs már akadálya a visszatérítésnek. Amennyiben fogyasztó/vásárló nem utánvéttel vette kézhez a rendelt árukat (felek közös megállapodása alapján) és az elállási nyilatkozat megtételéig sem fizette még ki a részére kiállított számlát, ebben az esetben, vásárlónak az elállási nyilatkozat eljuttatásán és a termék(ek) viszzaküldésén túl nincs további teendője, de ekkor cégünknek sincs visszafizetési kötelezettsége.
3/26., A felek eltérő megállapodása hiányában a vevő/fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan áru(k) értékesítése esetében, amely(ek) a fogyasztó személyéhez kötött(ek), illetve amelye(ke)t a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő.

3/27., Elállási nyilatkozatminta

* * *

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet * 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében

A Vásárló Elállási/Felmondási nyilatkozata

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza elérhetőségeink valamelyikére)

Címzett: HALLELUJA KIADÓ Kft., 4225 Debrecen, Függetlenség u. 99.
Tel.: +36 52 538-888, e-mail: info[kukac]halleluja[pont]hu

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (1):

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja (2):  

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: 

(1) Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.
(2)  A megfelelő jelölendő!

* * *
 

4.,Vásárlói csoportba való besorolás:

Megrendelésekor meg kell adnia azt hogy milyen vevőként kíván vásárolni az alábbiaknak megfelelően:

ajándékozásra vásárló magánszemély, intézmény, iratterjesztő vagyok,
kereskedő/viszonteladóként vásárlok,
iratterjesztőként – eladásra – rendelek.
 

5., A vásárlói csoportok árai:

Az adott árkategóriába való besorolás az előző 4-es pont alapján az alábbiak szerint alakul:

az ajándékozásra vásárlók termékeinket „Kisker” áron vásárolhatják meg,
a kereskedők/viszonteladók termékeinket „Nagyker” áron vásárolhatják meg,
az iratterjesztők – eladásra – termékeinket „Nagyker” áron vásárolhatják meg,
 

6., Megrendelések visszaigazolása:

Az e-mailen keresztül beérkező megrendeléseikről e-mailben visszaigazolást küldünk.
Ha 1-2 munkanapon belül nem reagálunk e-mailben küldött megrendelésükre, először kérjük ellenőrizzék
az oldal elején lévő rendelési címünket, hogy helyesen került-e beírásra, ha ez rendben volt, akkor kérjük
telefonos elérhetőségeinken szíveskedjenek ezt jelezni, hogy a hiba okát megkereshessük.
 
A postai úton érkezett megrendeléseiknél csak probléma esetén jelzünk (a megadott) telefonon vissza.
Ha a kért termék időközben elfogyott, akkor Önnek újbóli válasszal meg kell erősítenie hogy az esetlegesen felkínált helyettesítő áru megfelelő-e vagy annak tudomásul vételét, hogy az adott termék – amely elfogyott – nélkül kerül megrendelése feladásra.

Mi történik, ha a rendelt termék időközben kiadónk készletéből elfogyott?

Ha visszaigazolásunkban jeleztük hogy az adott termék elfogyott, megrendelését továbbra is csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a megrendelt áruk összértéke még így is meghaladja a 3.000 Ft-ot. Ha csak olyan terméket rendelt ami időközben elfogyott, és más terméket nem kér vagy nem fogad el helyette, vagy a rendelt és helyettesítő áruk összértéke nem éri el a 3.000 Ft-ot akkor megrendelését, annak teljesíthetetlensége okán semmisnek tekintjük, melyről e-mailben vagy telefonon értesítést küldünk.
Egyes termékeink többször is utángyártásra kerülnek, így ha megrendelését – egyeztetésünket követően – továbbra is fenntartja; akkor azt az utángyártást követően teljesíteni tudjuk
. Megrendelése így – kérésére – várólistára kerül, a termékek elkészülését követően a teljesítés várható időpontjáról értesítjük e-mailben, vagy telefonon.


7., Fizetési módok:

Vásárlóinknak az első 4-5 alkalommal való rendeléseikkor csak utánvételes vagy előre utalásos fizetési lehetőségük van. – Előre utaláskor a számla másolatát küldjük el, majd az átutalás teljesülését követően indítjuk a csomagot (ezzel a megoldással az utánvételes felár megspórolható!). Utánvételes rendeléskor a csomag átvételekor kerül kifizetésre a rendelt áruk értéke és szállítás díja – a csomagot kiszállító postás dolgozónak –.

További megrendeléseikkor már törzsvásárlókként a következő fizetési módok közül választhatnak Vásárlóink:

Utánvételes csomagnál a rendelt áruk ellenértékét a csomag átvételekor a postásnak kell egy összegben kifizetni
(a postás a szállítási díjról nem ad Önnek számlát, mivel azt minden esetben mi számlázzuk ki!).
• Előre utalással is lehetőségük van rendelni, ebben az esetben előleg számlát küldünk e-mailben, majd az átutalás teljesülését követően indítjuk a csomagot (ezzel a megoldással az utánvételes felár megspórolható!).
Számlaszámunk belföldön:
TAKARÉKBANK Zrt., Debrecen, 59900050-11014100
• Átutalás esetén is számlaszámunkra tudják kifizetni a rendelt áruk összértékét (TAKARÉKBANK Zrt., Debrecen, számlaszámunk [belföldön]: 59900050-11014100).
Csekkes fizetés (a sárga csekk díjmentesen feladható a Magyar Postákon).


Figyelem! A késedelmesen fizető törzsvásárlóink elveszíthetik kedvezményes státuszukat és így a későbbiekben csak utánvételes feladással rendelhetnek és fizethetnek!


8., Postaköltségek:
Érvényes: 2021. 07. 01-től

Minden leszámlázott – és az alábbiakban fel is sorolt – postaköltség 27%-os áfát tartalmaz!

Amennyiben a megrendelt árukat kedvezményesebb szállítással kívánja elszállíttatni vagy nem tudja a lakásában átvenni azt – és amúgy is a postán szokta azt átvenni –, lehetősége van kérni azt, hogy a csomagot az Ön nevére, de „Postán maradó”-ként küldjük el, így akár normál csomagját akár utánvételes csomagját a postán veheti át ami ~ 15-20%-al olcsóbb postaköltséget jelent. Ehhez viszont szükséges megadnia az Ön vagy cége nevét, Postahivatala számát és pontos címét is. Ekkor a Posta nem fogja a csomagját kiszállítani, így küldeménye után a Postán kell érdeklődnie és ott tudja majd átvenni 10 munkanapon belül. A csomagnak a postára való érkezéséről csak akkor tud SMS-ben értesítést küldeni a posta, ha megrendeléskor részünkre a megrendelőlapon megadja mobil számát és hozzá is járul ehhez az értesítéshez. Fontos tudni, hogy az 1-2 munkanapos átfutási idővel feladott csomagok kézbesítési határidejére (1-2 napra) – a Posta nem vállal garanciát!, csak az időgarantáltan
(1 napos szállítási határidővel) feladott csomagokra vállal garanciát.

Utánvételes küldeményeink átvételekor a postának kell kifizetniük a megrendelt termékek, valamint az utánvételes postai feladás összértékékét (a postás számlát nem ad!). A számla a csomagban található, amely tartalmazza a termékek árait és a postai költséget is. Külön kérésre a kiállított számlát előre is elküldjük e-mailben.

Ha a rendelt áruk összértéke a 30.000 Ft-ot meghaladja; a csomagot postaköltségi díj felszámítása nélkül postázzuk. Így csak a rendelt áruk összértékét kell kifizetni a csomag átvételekor a postásnak. A számla a csomagban lesz található, amely tartalmazza a termékek árait. Külön kérésre a kiállított számlát előre elküldjük e-mailben.

8/a. „Postán maradó” csomagszállítás postai díjai:

Súlyhatárok

Postán maradó
1-2 napos szállítási átfutási idővel
Postán maradó
1 napos garantált szállítási idővel
Postán maradó utánvételes fizetéssel,
1-2 napos szállítási átfutási idővel
Postán maradó utánvételes fizetéssel,
1 napos garantált szállítási idővel
1 kg-ig  1.290 Ft 1.360 Ft 1.550 Ft 1.620 Ft
2 kg-ig  1.360 Ft 1.440 Ft 1.620 Ft 1.690 Ft
3 kg-ig  1.420 Ft 1.490 Ft 1.680 Ft 1.750 Ft
4 kg-ig  1.470 Ft 1.550 Ft 1.730 Ft 1.800 Ft
5 kg-ig  1.520 Ft 1.590 Ft 1.780 Ft 1.850 Ft
10 kg-ig  1.680 Ft 1.760 Ft 1.940 Ft 2.010 Ft


8/b.
Házhozszállításos postai díjai:
 

Súlyhatárok

Házhozszállításos
1-2 napos szállítási átfutási idővel
Házhozszállításos
1 napos garantált szállítási idővel
Házhozszállításos utánvételes fizetéssel,
1-2 napos szállítási átfutási idővel
Házhozszállításos utánvételes fizetéssel,
1 napos garantált szállítási idővel
1 kg-ig  1.660 Ft 1.730 Ft 1.920 Ft 1.990 Ft
2 kg-ig  1.710 Ft 1.780 Ft 1.970 Ft 2.040 Ft
3 kg-ig  1.800 Ft 1.870 Ft 2.060 Ft 2.130 Ft
4 kg-ig  1.860 Ft 1.930 Ft 2.120 Ft 2.190 Ft
5 kg-ig  1.930 Ft 2.010 Ft 2.300 Ft 2.380 Ft
10 kg-ig  2.050 Ft 2.120 Ft 2.420 Ft 2.490 Ft

(További tudnivalókat a kiadónktól való vásárlással kapcsolatosan még itt talál: Kedvezményeink ).
 

9., Kedvezményeink:

Kedvezményeink belföldiek számára kerültek kialakításra, külföldi megrendelőink esetén egyedileg döntünk az adható kedvezményekről.

FIGYELEM! Akciós termékeinkre további kedvezmény – pl. végösszeg utáni – nem vehető igénybe!

* * *

Termékeinket versenyképes áron kínáljuk, az azonos típusú termékek árához képest – általában – lényegesen olcsóbban, de minden megrendelőnk számára igénybe vehetők további kedvezményeink is.

9/a. Díjmentes postai feladás:

Ha a rendelt áruk összértéke a 30.000 Ft-ot meghaladja; a csomagot postai költség vagy utánvételes
postaköltségi díj felszámítása nélkül postázzuk
(vagyis átvállaljuk a postai költségeket). Csak az ezeken felül igénybevett postai szolgáltatási díjakat (
pl. „szombati” kiszállítás stb.) fogjuk leszámlázni és kell megfizetniük a rendelt áruk értékén felül.

9/b. Összeghatár utáni árengedmény:
Megrendelőként bármelyik kategóriába is tartozik, ha közvetlenül kiadónktól vásárol;

az 50.000 Ft-os áru összértéktől: 5%-os,
a 100.000 Ft-os áru összértéktől: 10%-os, árengedményt biztosítunk (minden nem kedvezményes áru)
termékünk árából minden vásárlónknak.

9/c. Díjmentes csomagolás:
Minden vásárlónknak díjmentesen vállaljuk megrendelése összeállítását és csomagolását!
 

10., Törzsvásárlói kedvezmények:

Törzsvásárlónak minősül minden olyan vásárlónk, aki kiadónktól már legalább öt alkalommal vásárolt, és megrendeléseit időben ki is fizette.

Törzsvásárlóinknak az alábbi kedvezményeket nyújtjuk:

10/a. Törzsvásárlóink megrendeléseit telefonon is elfogadjuk, ennek feltétele, hogy (2018. 05. 25-ét követően) legkésőbb az első vásárláskor újra regisztrálniuk kell a korábban már megadott személyes adataikat, a megrendelőlapunk első oldalának és az oldal alján lévő adatkezelési hozzájárulásoknak a kitöltésével. További információkat lásd az oldal alján található ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN!

10/b. Törzsvásárlóinknak – ha másképp nem rendelkeznek – normál csomagként adjuk fel megrendeléseiket. Ekkor a postának
a csomagfeladás díját kiadónk megelőlegezi, (így a csomag átvételekor a postásnak semmilyen összeget sem kell fizetni!), a postaköltség így a számlába beépítésre kerül, mely összeget a (megrendelőlapon) jelzett módon kell fizetniük.

10/c. Törzsvásárlóink nagyobb összegű vásárlása esetén (50.000 Ft feletti összegtől) fizetéskönnyítési kedvezményt nyújtunk, vagyis – kérésre – lehetőséget adunk a fizetendő összeg több részletben; – eltoltan – való kifizetésre is, de ezt kiadónkkal egyeztetniük kell.

Figyelem! A késedelmesen fizető törzsvásárlóink elveszíthetik kedvezményes státuszukat és így a későbbiekben csak előreutalással vagy utánvételesen rendelhetnek és fizethetnek!
 

11., Határon túliak vásárlása:

A határon túliak vásárlása több módon is lehetséges:

a., Amennyiben talál – a lakóhelyéhez közel lévő – magyarországi határ közeli településen lévő boltot
(címeiket lásd: a „Kereskedőink” oldalon), akkor próbáljon egyeztetni a kereskedővel, hogy melyik termékeinket szeretné rajta keresztül megvásárolni és mikor veheti azt át tőle.

b., Amennyiben nem talál a lakóhelyéhez elérhető közelségben lévő magyarországi könyvesboltot vagy a kereskedő nem segít Önnek a termékek beszerzésében, akkor fordulhat megrendelésével közvetlenül kiadónkhoz is. Megrendelését csak úgy tudjuk elküldeni, ha rendelkezik egy olyan magyarországi – határ közeli – rokonnal vagy baráttal, aki a küldeményt saját címére átveszi, és az utánvétes küldeményt kifizeti (vagy Ön előre is átutalhatja – az Önnek e-mailben elküldött – számla szerinti végösszeget Forintban). A csomagot akkor indítjuk el, amikor a számla végösszege átutalásra került. A megrendeléshez  nem csak az Ön, hanem a csomag magyarországi címzettje postai címére és (lehetőség szerint) telefonos elérhetőségére is szükségünk lesz, mely információkat a megrendelés elküldésekor a megrendelőlapon kell majd megadnia.

c., Amennyiben találhatók (az Ön határon túli országában
) kereskedőink, keresse a lakóhelyéhez legközelebb eső boltot, kérjük vegye fel a kapcsolat vele, mivel az országában – valószínű, hogy – könnyebben meg tudja vásárolni az adott termékeket személyesen vagy könnyebben küldheti el országon belül az Ön számára a kereskedő a megrendelését csomagban.

Várjuk a termékeink iránt érdeklődő és annak értékesítésére; terjesztésére vállalkozó keresztény/keresztyén vállalkozások, kereskedők, viszonteladók, iratterjesztők, hitoktatók, ifjúsági vezetők, gyülekezetek és egyházi szervezetek jelentkezését, határainkon túlról is!


12., NAGYBANI KISZOLGÁLÁS SZÉKHELYÜNKÖN:

Kereskedő, viszonteladó, nagybani vásárló és iratterjesztő ügyfeleinket személyesen is kiszolgáljuk kiadónk székhelyén található raktárunkból.

Ha Debrecenben jár keressen fel bennünket! Székhelyünk Debrecen-Józsa településrészen van (Debrecen és környéke térkép), és közvetlenül a 35-ös főútra nyíló utcában található. Debrecenből a 35 főútvonalon Hajdúböszörmény irányába haladva; az út Debrecen-Józsán halad át, és a települést jelző táblát követő második utca balra a Függetlenség utca (Józsa térkép).

Nyitvatartási időnk; H-P: 8-16-ig, de előzetes egyeztetést követően ettől eltérő időpontban is felkereshetnek bennünket.
 

13., A megjelenített képek felhasználásának jogi szabályozásáról:

A Halleluja Kiadó Kft. weboldalain szereplő termékek képei, továbbá a logók, grafikák, fotók, és egyéb illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak, ezek kiadónk tulajdonát képezik és/vagy felhasználásuk jogával kiadónk rendelkezik. A termékeinket bemutató képek kizárólag a honlapunkon keresztül való megjelenítést, és a termékek kinyomtatható változatban való megismerését vagy a másokkal való megismertetését/megosztását szolgálják. Mindkét megjelenített forma reklámcélú továbbadása – változtatás nélküli formában – engedélyezett, de a képek – további felhasználás céljából – nem tölthetők le, más formában sem használhatók fel, és semmilyen módon sem sokszorosíthatók, nem adhatók el. A honlapunkon található képeket nem áll módunkban harmadik félre átruházni.

Kérjük támogassa munkánkat azzal, hogy termékeink képeit – sem innen a honlapunkról, sem a valós termékek esetén – ne másolja; ne sokszorosítsa, vagy ne használja fel még részleteiben sem!

Köszönjük, hogy ezzel is elősegíti újabb kiadványaink létrejöttét!
 

14., ADATVÉDELEM:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A 2018. 05. 25-től hatályba lépő új – a magánszemélyek személyes adatai védelméről szóló – Európai Uniós adatvédelmi szabályozással – (a GDPR-el) összhangban minden ügyfelünknek nyilatkoznia kell a kiadónktól
való megrendeléskor, hírlevél kéréskor,
hogy adataikat továbbra is kezelhessük és a jogszabályi kötelezettségnek
megfelelhessünk, így zökkenőmentessé tehessék ügyintézéseinket
(kapcsolattartás, új megrendelések és hírlevél
küldések kapcsán)
.

Kérjük szíveskedjenek elolvasni a lenti „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT” és minden megrendelésükkor jóváhagyni a megrendelőlapon adataik kezelhetőségét, mivel megrendelésük enélkül nem teljesíthető!
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Adatkezelési tájékoztató letöltése/megtekintése PDF formátumban:   0,13 Mb

* * *

REGISZTRÁCIÓ

A korábban megadott vagy aktuális adataik megerősítéséhez – a jogszabályi változás miatt – egyszeri regisztrációt kérünk minden ügyfelünktől/hírlevelesünktől, ehhez kérjük töltsék le „Megrendelő lap és regisztrációs adatlapunkat” és adataik beírásával valamint nyilatkozattételeikkel kitöltve – az első oldalt – szíveskedjenek visszaküldeni részünkre csatolt fájlként a következő e-mail címeinkre egyidejűleg:
hal[pont]kiado[kukac]gmail[pont]com és info[kukac]halleluja[pont]hu

A regisztráció, természetesen egy esetleges mostani megrendelés leadással együtt is teljesíthető!

A „Megrendelő lap és regisztrációs adatlap” az alábbi táblázatból tölthető le:

DOC formátumban: 0,13 Mb PDF formátumban: 0,07 Mb

A DOC fájlformátumot ajánljuk, mivel ez könnyedén kitölthető és elküldhető, de ha a PDF fájl le- és kitöltése
mellett döntene, úgy először ki kell nyomtatnia, majd az – olvasható – kitöltést és jóváhagyásokat követően beszkennelve e-mailben el kell küldeni részünkre, de postai borítékban is feladhatja – adatait/hozzájárulásait – levélcímünkre
(Halleluja Kiadó Kft., 4225 Debrecen, Függetlenség u. 99.).

Amennyiben a regisztrált adataikban a későbbiekben mégis változás állna be (vagyis megváltozna a korábbihoz
képest pl. nevük, címük, telefonjuk, számlacímük, csomagcímük, vagy e-mail címük), úgy ismét szükségessé válik
megrendelőlapunkon új adataiknak a kitöltése és az ismételt nyilatkozattételek megadása.

A mostani regisztráció során kért adataik és hozzájárulásuk hiányában adataikat a továbbiakban jogszerűen nem használhatjuk, így megrendelést nem adhatnak le, hírlevelet sem küldhetünk és a továbbiakban kapcsolattartás céljából sem kezelhetjük/használhatjuk az adataikat.

* * *


MEGRENDELÉS KIADÓNKTÓL •  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  •  POSTAKÖLTSÉGEK  •  KEDVEZMÉNYEINK  •  HATÁRON TÚLIAK VÁSÁRLÁSA •  NAGYBANI KISZOLGÁLÁS SZÉKHELYÜNKÖN  •  ADATVÉDELEM
 


* * *

UGRÁS FELÜLRE

 

 
Minden jog fenntartva © Halleluja Kiadó Kft. 1990-2021. * Frissítve: 2021. augusztus 28-án